Verlofaanvraag

Uit: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om voor uw kind extra verlof aan te vragen. De richtlijnen voor het aanvragen van verlof vindt u op de tweede pagina van het aanvraagformulier.

Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden. U kunt ook een papieren versie ophalen in de hal van de school.
Het ingevulde formulier levert u voor akkoord in bij de directie of administratie van de school. Een reactie krijgt u per e-mail.

Aanvraagformulier Verlof.pdf

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder