Project Ouderbetrokkenheid 3.0 - Samen optrekken 

Lees ook Met-plezier-naar-school.pdf


Wij werken op de Joost van den Vondelschool samen met ouders aan ouderbetrokkenheid. Binnen het project Samen optrekken. Bij deze ouderbetrokkenheid nieuwe stijl, ook wel 3.0 genoemd, zoeken we met elkaar continu naar nieuwe inzichten die het beste zijn voor de ontplooiing van het kind.

Leerlingen worden er beter van!

Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen herhaaldelijk aan dat kinderen hogere prestaties leveren wanneer hun ouders en leraren samen steeds het beste voor hen zoeken. De leerlingen zitten beter in hun vel. Daarnaast heeft het een positief effect op het voorkomen van schooluitval, pesten etc.

Meer tijd en energie voor goed onderwijs

Ouderbetrokkenheid helpt de goede dingen efficiënt te doen. Dat levert behalve tijd vooral ook energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die weer kan worden gestoken in goed onderwijs.
Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken. Wanneer elke leraar en ouder deze manier consequent omzet in doen, dan begrijpen leraren en ouders elkaar, helpen elkaar, vullen elkaar aan, motiveren elkaar en inspireren elkaar. Steeds in het belang van de leerling.

Belangrijk thema binnen het schoolplan

Ouderbetrokkenheid maakt onderdeel uit van ons schoolbeleid voor de komende jaren. Het komt terug in het schoolplan en ondersteunt de missie en de visie van de Vondelschool. 

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder