Missie

Onze missie luidt als volgt:

Onze school is een plek waar iedereen zo veel mogelijk zijn talenten en vaardigheden kan ontplooien en ontwikkelen, en waar men elkaar in een veilige omgeving kan ontmoeten. We zorgen voor eigentijds, maatschappelijk en betrokken onderwijs.  Wij begeleiden al onze leerlingen tot verantwoordelijke, zelfstandige en evenwichtige personen, die zo goed mogelijk hun plaats kunnen vinden in de maatschappij. Zij kijken terug op een warme en fijne basisschooltijd, waarin eisen zijn gesteld en waar zeker ook gelachen is.

Onze slogan is:

Wij bieden álle leerlingen een goede basis om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs!

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn.

Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.

Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

*interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs

*onderwijs op maat geven: differentiëren, gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)

*een kwaliteitsvolle expliciete (directe) instructie verzorgen

*kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken, rekening houdend met de verschillen van kinderen. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de obs Joost van den Vondel een zorgstructuur opgezet.

 

We hebben als team een gezamenlijke visie op leren ontwikkeld. Die luidt als volgt:

Wij weten van alle leerlingen hoe zij zich voelen en welke onderwijsbehoeften deze leerlingen hebben. Lessen zijn zo ingericht dat de betrokkenheid en aandacht van de leerlingen zo veel mogelijk aanwezig is. Onze leerkrachten hebben de vaardigheden om alle kinderen betekenisvol te laten leren en vertrouwen te geven. Onze leerlingen hebben positieve leerervaringen op onze school. Onze leerkrachten geven ruimte aan alle leerlingen, reiken stof aan, en leggen de lat (de leerdoelen) steeds wat hoger voor de leerlingen. Leerkrachten weten waar alle leerlingen zitten qua leerbehoeften. Zij weten ook wat de onderwijsbehoeften zijn en hebben daar een plan van aanpak voor. Er wordt in overleg met ouders verder gezocht middels onderzoek als de onderwijsbehoeften niet duidelijk zijn. Op onze school mag je fouten maken. Leerkrachten leveren elke dag een inspanning, leerlingen ook. Wij brengen actuele kennis over en spelen in op actuele en relevante zaken voor de leerlingen.

 

 

 

 

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Login

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder