Schoolgids

De schoolgids is bestemd voor de ouders en verzorgers van leerlingen van onze school, maar ook voor ouders van toekomstige leerlingen. De richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn leidraad geweest bij de samenstelling van de gids. De schoolgids wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en daarna wordt de Medezeggenschapsraad om instemming gevraagd. Vervolgens wordt de schoolgids op de website geplaatst. Ouders die een papieren versie willen ontvangen, kunnen deze opvragen bij de administratie.

In deze schoolgids kunt u lezen wat u van de Joost van den Vondel mag verwachten. We vertellen over de dingen die wij belangrijk vinden en waar wij trots op zijn, hoe wij werken met de kinderen en over de kwaliteit van het onderwijs dat we geven. Hoe meer u weet over de dingen die we doen op school, hoe beter we kunnen samenwerken op het gebied van opvoeding en onderwijs.

Onze school heeft meegedaan met de pilot digitale schoolgids van de PO-raad. Hiermee is een digitale schoolgids ontwikkeld, die is goedgekeurd door de inspectie. Op de website www.scholen op de kaart.nl staat onze nieuwste schoolgids. Deze website is een onafhankelijke vergelijkingssite tussen de verschillende basisscholen in Amersfoort. 

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder