In Amersfoort hebben de besturen afspraken gemaakt over een duidelijke aanmeldprocedure op alle scholen. De Amersfoortse schoolbesturen vinden het belangrijk dat alle ouders gelijke kansen krijgen om een plaats op een school van hun voorkeur te vinden. U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. Algemene informatie over het aanmelden van uw kind op een school in Amersfoort is de vinden via www.amersfoortvoorkinderen.nl Het algemene aanmeldbeleid vanuit het bestuur is hier te lezen.

Aanmelden op de Joost van den Vondelschool

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. Aanmelding vindt plaats via een aanmeldings-/contactformulier. Deze ontvangt na een kennismaking op school.

Alle kinderen zijn welkom op onze school maar er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij wij als school bepaalde leerlingen niet het juiste onderwijsaanbod kunnen aanbieden, daarbij kunt u denken aan:

· de groep, waarin de toekomstige leerling geplaatst zou moeten worden, is fysiek vol

· de toekomstige leerling heeft een zo specifieke hulpvraag, dat wij als basisschool die hulpvraag niet kunnen beantwoorden

· het aantal leerlingen dat extra ondersteuning behoeft is in de desbetreffende groep al bereikt.

Aanmeldprocedure:

· u kunt zich alleen aanmelden wanneer u een woning in Amersfoort heeft

· u meldt uw kind aan in de maand die volgt op de maand waarin uw kind drie jaar is geworden

· op de eerste werkdag na die maand kijkt onze administratief medewerker hoeveel kinderen aangemeld zijn

· zijn er meer kinderen aangemeld dan dat er plekken beschikbaar zijn, kijken we naar de postcode, we hebben gemeend dat dit het meest eerlijk is. De Joost van den Vondelschool heeft postcode 3818 WB. We kijken naar de postcodes die het meest dichtbij school zijn

· ook kijken we of er al broertjes en/of zusjes op school zitten

· ouders ontvangen de uitkomst binnen een week

· wanneer de eerste van de maand in een schoolvakantie valt, wordt er op de eerste dag na de vakantie gekeken en worden ouders binnen een week over de uitkomst geïnformeerd

· wanneer er op de school geen plaats is voor uw kind, kunt u uw kind aanmelden op een andere school in de buurt of u laat uw kind op een wachtlijst plaatsen

 

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder