Aanmelden leerling

 

Toelatingsprocedure

Alle kinderen zijn welkom op onze school, maar er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij wij als school die bepaalde leerling niet het juiste onderwijs kunnen bieden. U kunt daarbij denken aan:

- De groep, waarin de toekomstige leerling geplaatst zou moeten worden, is fysiek vol.

- De toekomstige leerling heeft een zo specifieke hulpvraag, dat wij als basisschool die hulpvraag niet kunnen beantwoorden.

- Het aantal leerlingen dat extra ondersteuning behoeft is in de desbetreffende groep al maximaal. Hiervoor maken we onder andere gebruik van het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Vooraanmelding 

Omdat wij te maken hebben met enorm veel belangstelling en aanmeldingen, hebben wij met ingang van september 2022 onze aanmeldprocedure aangepast zoals Meerkring, onze stichting die voorschrijft. Op de Vondelschool kan een leerling aangemeld worden vanaf 2,5 jaar d.m.v. het invullen van de vooraanmeldformulier op onze website. Het vooraanmeldformulier vindt u onder deze link: Vooraanmeldformulier. Als u dit hebt ingestuurd, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. 

Heeft u al een kind op de Vondelschool en wilt u een broertje of zusje aanmelden? Gebruik daarvoor dan hetzelfde vooraanmeldformulier.

Een vooraanmelding wordt niet automatisch definitief. Hiervoor moet het formele aanmeldformulier worden ingestuurd. Dit is mogelijk bij of na het bereiken van de leeftijd van 3 jaar. In principe ligt het initiatief hiervoor bij de ouders, maar de school zal op dat moment ook vragen om de aanmelding definitief te maken. Het formele aanmeldformulier zullen wij rond de derde verjaardag van uw kind toesturen.

Indien er fysiek plek is op de Vondelschool start de toelatingsprocedure na de definitieve aanmelding. Indien er op de Vondelschool geen fysieke plek is voor het kind dan wordt, mocht u dit wensen, op een wachtlijst geplaatst. 

Wanneer de formele inschrijving van uw kind is bevestigd, kunt u er rekening mee houden dat wij ca. 3 maanden voor de vierde verjaardag een intakegesprek met u inplannen. In dit gesprek kunt u ons meer vertellen over uw kind en infomeren wij u over ons kleuteronderwijs. Ook wordt het wennen/starten met u besproken. 

Wachtlijst

Onze kleutergroepen zitten voor het huidige schooljaar en '23-'24 fysiek vol. We zijn daarom gedwongen om met een wachtlijst te gaan werken, om de processen eerlijk te laten verlopen. Wij kunnen helaas geen plaatsingstermijn noemen, in sommige gevallen lost de wachtlijst snel op. Het is daarom zinvol om een vooraanmelding te doen als uw kind 2,5 jaar is. Mochten er kinderen worden afgemeld, zullen wij op volgorde van postcode contact met u opnemen. Wilt u ná het doen van de vooraanmelding een laatste update, neem dan contact op met onze administratie per email: info.vondel@meerkring.nl, of telefonisch op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag via 033-4617997.

 

Aanmelding schoolgaande oudere kinderen (ouder dan 4 jaar)

Gaat u verhuizen naar Amersfoort-Zuid en zoekt u een plek voor uw kinderen? Dan kunt u het beste bellen met onze administratie. Alle groepen zitten momenteel behoorlijk vol, maar mogelijk kunnen we u meer vertellen over de wachtlijst.

Aanmelden voor deze groepen kan met inachtneming van het aanmeldbeleid van Stichting Meerkring (zie ook bovengenoemde omstandigheden). Deze kunt u nalezen op: Microsoft Word - Aanmeld- en toelatingsbeleid Meerkring v2018.docx

 
Link naar het Vooraanmeldformulier

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder