Het Bestuur

Het bestuur van OV Joost bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Deze staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tevens neemt een lid van de directie van de school aan de vergaderingen deel.

Voorzitter: Dieuwertje Euser

De voorzitter is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en zit de vergaderingen voor.

Secretaris: Erica van Leeuwen

De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen. Tevens zorgt de secretaris voor een goede communicatie tussen OV Joost, de diverse commissies en school.

Penningmeester: Eric van der Veen

De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding van de vereniging en bewaakt de commissiebudgetten. Ook is de penningmeester verantwoordelijk voor het innen van de contributie.

Email: penningmeesterovjoost@gmail.com

OV Joost is een actieve oudervereniging die zich inzet voor diverse activiteiten op school. Hiervoor zijn er verschillende commissies, zoals o.a. een feestcommissie, een bibliotheekcommissie, een sportcommisssie en een sinterklaascommissie. Zonder de hulp van ouders kunnen we dit niet realiseren. Lijkt het u ook leuk om iets voor uw kind en school te kunnen betekenen?

Mail daarvoor naar: ovjoost@gmail.com. Alle hulp is welkom!

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder