Missie van de Joost van den Vondelschool

Onze school is een plek waar iedereen zo veel mogelijk zijn talenten en vaardigheden kan ontwikkelen en waar men elkaar in een veilige omgeving kan ontmoeten. We zorgen voor eigentijds, maatschappelijk en betrokken onderwijs in een veilige leeromgeving. Wij begeleiden al onze leerlingen tot verantwoordelijke, zelfstandige en evenwichtige personen die zo goed mogelijk hun plaats kunnen vinden in de maatschappij. Wij willen dat zij een warme en fijne basisschooltijd hebben, waarin zij hun talenten ontdekken, veel leren en bovendien ook veel lachen!

 

Visie op kleuteronderwijs

In ons onderwijs aan het jonge kind werken wij vanuit de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (hierna OGO). OGO gaat uit van lerend spelen en onderzoeken in sociaal culturele praktijken. Wij bieden activiteiten daarom aan in thema’s, die dicht bij de belevingswereld van de kleuters liggen. De activiteiten zijn niet alleen gericht op het opdoen van kennis, maar ook op communiceren, actief zijn, samen spelen en samen werken. De brede persoonsontwikkeling van leerlingen staat centraal. In de figuur hieronder valt te lezen aan welke doelen we werken.

Bij OGO is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau naar de zone van naaste ontwikkeling. Door middel van goed observeren ziet de leerkracht wat de leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Daar stemt de leerkracht het onderwijsaanbod op af. Op basis van observatie en reflectie past de leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan.

Meer informatie vindt u via Kleutervisie .pdf en Een dag bij de kleuters.pdf


De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Login

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder