OBS Joost van den Vondel: een Vreedzame School

 

Op de Joost van den Vondel school besteden we veel aandacht aan een veilig schoolklimaat, daarom gebruiken we sinds 2008 de methode De Vreedzame School gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen worden zich bewust van de eigen identiteit binnen de groep, binnen de school en binnen de maatschappij.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze 'er toe doen'
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind naar school gaat, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin goed geleerd en gewerkt kan worden.

Het programma is opgebouwd uit 6 blokken per jaar. Ieder blok met een nieuw thema.
Blok 1 - thema 'We horen bij elkaar'
Blok 2 - thema 'We lossen conflicten zelf op'
Blok 3 - thema 'We hebben oor voor elkaar
Blok 4 - thema 'We hebben hart voor elkaar'
Blok 5 - thema 'We dragen allemaal een steentje bij'
Blok 6 - thema 'We zijn allemaal anders'
 

Bij ieder blok hoort een nieuwsbrief en voor de leerjaren 1 t/m 6 is er per blok ook een kletskaart. De kletskaart is speciaal voor ouders, zodat zij thuis gericht met hun kind kunnen praten over wat ze in het betreffende blok besproken en/of geleerd hebben. Zowel de nieuwsbrieven als de kletskaarten kunt u op onze website per blok inzien en downloaden.

Op de Vondel worden de lessen van De Vreedzame School wekelijks gegeven. Onze ervaringen met De Vreedzame School zijn positief. 
 

 

 

 

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder