Des Vondels?

Elke school kent vaste en jaarlijks terugkerende activiteiten, zo ook OBS Joost van den Vondel. Maar wij hebben ook activiteiten die onze school haar eigen gezicht geven, die Des Vondels zijn. Hieronder kunt u lezen over enkele bijzondere activiteiten.


Meer-en hoogbegaafdheid

Onze specialist meer-en hoogbegaafdheid geeft wekelijks les aan leerlingen die getest hoogbegaafd zijn en coördineert de lessen in de groepen aan kinderen die meer dan gemiddeld uitdaging nodig hebben, levelspel bij kleuters en levelwerk in de andere groepen. Voor meer informatie lees onder het blokje Onderwijs Parttime Da Vinci en levelwerk

Schooltuin en NME

OBS Joost van den Vondel beschikt over een voor de leerlingen unieke ervaring, namelijk een schooltuin in de ruime, omsloten binnentuin. Enkele jaren geleden zijn we, als onderdeel van het lesprogramma, begonnen met leerlingen te laten werken in de tuin. De kinderen maken zo kennis met het kweken van gewassen (zaaien, poten en oogsten) en het onderhouden van de tuin (wieden, spitten en harken). Zij ervaren op welke wijze voor hen bekende producten als graan, aardappels, snijbloemen etc. groeien en verwerkt worden. De tuin levert zo een belangrijke bijdrage aan natuur en milieu-educatief onderwijs. Ook zijn er  jaarlijks diverse tuinwerkdagen waarbij ouders worden gevraagd actief te helpen bij het onderhoud.

Kinderboekenweek (KBW)

Elk jaar besteden we tijdens de Kinderboekenweek extra aandacht aan het plezier van lezen in en schrijven van verhalen. We organiseren een wedstrijd waarin de leerlingen 'strijden' om het gouden en zilveren penseel of de gouden en zilveren griffel. Kinderen uit de groepen 1 t/m 4 proberen de allermooiste tekening te maken en in de groepen 5 t/m 8 gaat het om het mooiste, spannendste verhaal. Allemaal met het thema van de KBW als uitgangspunt.

Kunst en Cultuur en Vondel Festival

Via 'Scholen in de Kunst' krijgen alle leerlingen jaarlijks lessenseries aangeboden, zoals dans, muziek, drama, beeldende vorming, musical. Ook bezoeken ze  een voorstelling in een van de Amersfoortse theaters. Daarnaast zijn er natuurlijk de wekelijkse lessen Creatieve vorming, waarin de mooiste kunstwerken worden gemaakt. Met de hele school én ouders sluiten we het schooljaar af met het Vondel Festival, een groot feest voor kinderen en ouders op ons schoolplein waarbij eenieder zijn talent mag laten zien.

Bewegingsonderwijs en sporttoernooien

Wij zijn er trots op dat wij een leerkracht bewegingsonderwijs in ons team hebben. Bewegen is voor kinderen belangrijk: zij ontwikkelen ruimtelijk inzicht en -bewustzijn, leren hun eigen lichaam kennen en doen vaardigheden op die van belang zijn voor de fijne- en grove motorische ontwikkeling. Wij stimuleren deelname aan o.a. het handbal-, waterpolo-, dam-, veldvoetbaltoernooi en ook bij de avondvierdaagse zijn wij in grote getale aanwezig. Dit kunnen wij mede uitdragen dankzij de grote inzet van onze sportcommissie en andere ouders bij de organisatie. In juni 2019 werden we "sportiefste basisschool van Amersfoort"!

Rots & Water training

Rots en Water training is een vast onderdeel in ons lesaanbod. De groepen 5 krijgen standaard ieder jaar aan het begin van het schooljaar een lessenserie van 10 weken aangeboden. De andere groepen zijn daarna op inschrijving aan de beurt.

De lessen worden gegeven door onze vakspecialist, die tevens gediplomeerd Rots en Water trainer is, in samenwerking met de groepsleerkracht. Het hele team heeft een introductietraining gevolgd.

Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining. Het gaat daarbij om leren door te doen, door te ontdekken wie jij bent en wat jouw kwaliteiten zijn. De Rots staat voor weerbaarheid, voor jezelf opkomen, jezelf kunnen verdedigen en jezelf vertrouwen. Het Water staat voor solidariteit, dat je je in kunt leven in de ander en dat je jezelf kunt beheersen, wanneer je bijvoorbeeld heel boos bent.

Tijdens de lessen leer je jezelf kennen. Ben ik meer Rots of juist meer Water? Ook leer je dat je altijd een keuze hebt in hoe je het beste kan reageren. 

Grote Rekendag

Naast de reguliere lessen techniek in ons programma wordt er jaarlijks  een Grote Rekendag georganiseerd. De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn.

Pietenochtend en Kerstafette

In de Sinterklaas- en Kersttijd genieten onze leerlingen van extra knutselactiviteiten. Gedurende een dagdeel verandert onze school in een creatief paradijs. In elke onderbouwgroep liggen creatieve activiteiten klaar en de leerlingen mogen met behulp van een stempelkaart de halve school door en zelf bepalen in welke groepen zij iets creatiefs maken. Ook in de bovenbouw kunnen kinderen kiezen uit een divers aanbod van teken- en handvaardigheid-activiteiten, zoals werken met hout of stof. Deze sfeervolle ochtend of middag laat onze leerlingen eens op een andere manier elkaar ontmoeten en (samen)werken aan een zelfgekozen beeldend werkstuk.

Fietscontroles en verkeersexamen

Omdat wij veel belang hechten aan een verkeersveilige schoolomgeving en dat onze leerlingen veilig heen en weer reizen tussen school en huis, organiseren wij jaarlijks de fietscontrole. Tijdens deze controle bekijken ouders van de verkeerscommissie en politieagenten de fietsen van de leerlingen aan de hand van een aantal punten. Wanneer de fiets, eventueel na aanpassingen, veilig wordt bevonden, ontvangen de leerlingen daar een leuk bewijs voor. Leerlingen van groep 7  doen theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Zo worden ze zo goed mogelijk begeleid om zich onder andere veilig te kunnen gaan verplaatsen naar het Voortgezet Onderwijs!


De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder