Parttime Da Vinci Eemland

Begeleiding aan meer- en hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Op de Vondelschool kan begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen in de groep en ook buiten de groep plaatsvinden.
Er is grote vraag op onze school voor begeleiding van deze leerlingen. 

Begeleiding in de groep

Levelwerk
Dit is gericht op leerlingen met hoge prestaties op een of meer gebieden. Er wordt met name binnen de groep begeleiding gegeven door de leerkracht(en) van de groep. Er wordt gebruik gemaakt van levelkisten waarbij de moeilijkheid en het plannen van het werk de uitdaging is. Het reguliere programma van de kinderen wordt aangepast en dit is ook terug te vinden in hun weektaak. Deze manier van werken vindt plaats binnen de gehele school, bij de kleuters noemen we dit Levelspel en bij de overige groepen noemen wij dit Levelwerk. 

Begeleiding buiten de groep

Da Vinci Parttime
Er zijn Da Vinci PT groepen op maandag, dinsdag en woensdag voor verschillende groepen. Wanneer leerlingen naar de Da Vinci groep gaan, zijn ze één heel dagdeel uit de groep. Toelating tot deze groepen vindt plaats na een psychologisch onderzoek, waaruit blijkt dat ze de uitdaging nodig hebben, of na het invullen van een signaleringsinstrument; de DHH. De aanvraag hiervoor verloopt via de leerkracht. 

Het hogere orde denken wordt gestimuleerd gedurende de lessen. Per jaar komen 4 projecten aanbod. De thema’s zijn zeer gevarieerd. Aan de basis van de opbouw van de projecten staat het TASC-model. Dit is het model van ontwerpend en onderzoekend leren. De kinderen worden uitgedaagd om hun eigen onderzoeksvragen op te stellen. Het doel van de projecten is dat de kinderen 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Daarom stellen we samen met de leerling doelen op waaraan de kinderen willen werken. We leren de kinderen o.a. zelf te plannen en sluiten af met een presentatie, waarbij de ouders mogen komen kijken. De presentaties gebeuren steeds weer op een andere manier; van kijkdoos, tot stop-motion filmpje, van Prezi tot bordspel, zodat ook hierbij steeds weer nieuwe vaardigheden ontwikkeld worden 

In het schooljaar 2023-2024 wordt er op maandag gewerkt met kinderen uit groep 3, op dinsdag met kinderen uit groep 4 en 5 en woensdag met kinderen uit de groepen 6 en 7. Voor groep 8 kinderen bestaat er de mogelijkheid om masterclasses te volgen op diverse VO-scholen binnen Amersfoort, zij volgen geen Da Vinci lessen meer op school.

Bij de leerlingen van Da Vinci PT wordt op de overige dagen ook het werk aangepast zodat zij de gelegenheid krijgen tijd te besteden aan hun Da Vinci en/of aan Levelwerk.

Heeft u een vraag, dan is onze DaVinci leerkracht bereikbaar op het volgende mailadres: nienke.koenderman@meerkring.nl

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder