Onze school

De kenmerken van basisschool Joost van den Vondel zijn:

  • Openbaar
  • Veel aandacht voor rekenen en taal en goede leerresultaten
  • Specialist meer-en hoogbegaafdheid in huis
  • Er wordt gewerkt met de methode Vreedzame school voor sociaal-emotionele ontwikkeling en met Rots & Water trainingen
  • Bewegingsonderwijs van een vakleerkracht
  • Ouders en leerlingen worden gezien als samenwerkingspartners, grote ouderbetrokkenheid
  • Leerkrachten werken in professionele leergemeenschappen samen aan de leerresultaten van leerlingen
  • Er is een goede zorgstructuur opgezet voor de leerlingen
  • Er wordt gewerkt met een continurooster
  • Er is een besloten schoolplein en een mooie schoolmoestuin achter onze school.

Meer weten?

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Neemt u gerust contact met ons op of bezoek één van onze open dagen. U kunt dan onze school in bedrijf zien en antwoord krijgen op al uw vragen. U kunt desgewenst ook een afspraak maken voor een individueel gesprek.

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder