Vraag & Antwoord

Waarom krijg ik een rekening van de OVJoost?

Als ouder met een kind op de OBS Joost van den Vondel bent u lid van de Oudervereniging Joost (OV Joost). Van dat geld organiseert de OV Joost verschillende activiteiten. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, sportactiviteiten, bibliotheek, etc. Ook worden de kosten die OV Joost maakt voor de verzorging van het overblijven daarvan betaald.

Is de ouderbijdrage verplicht?

De ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht want kinderen mogen en zullen niet buitengesloten worden van activiteiten. Echter, indien de ouderbijdrage niet betaald wordt, kunnen we als OV Joost het geld ook niet uitgeven. Met als gevolg dat we zullen moeten bezuinigen op de activiteiten van OV Joost. Indien uw financiële situatie het niet toelaat om de ouderbijdrage te betalen, vragen wij u om financiële steun te vragen bij Stichting Leergeld Amersfoort. https://www.leergeldamersfoort.nl/vraag-steun/

Over welke periode krijg ik een rekening?

U ontvangt rond februari van ieder kalenderjaar een factuur over het lopende schooljaar.

Mijn kind zit niet een heel jaar op school?

Voor elk kind op de Joost van den Vondel ontvangt u een rekening. De ouderbijdrage is per schooljaar vastgesteld op €80,00. Dit kan in de toekomst wijzigen. Voor kinderen die na 1 januari op school komen, betaalt u de helft. Zoals bijvoorbeeld bij de kinderen in de instroomgroep.

Wat is het rekeningnummer van de OV Joost?

Het rekeningnummer van de OV Joost is NL48RABO 0156122146 t.n.v. Oudervereniging Joost. Vermeld bij betaling altijd uw debiteurennummer en factuurnummer.

Ik kan het bedrag niet (in een keer) betalen. Wat nu?

Als uw financiële situatie het niet toelaat om de ouderbijdrage te betalen, dan is het mogelijk om financiële steun te vragen bij Stichting Leergeld Amersfoort: https://www.leergeldamersfoort.nl/vraag-steun/

Wilt u liever gespreid betalen? Neem dan contact op met de penningmeester van OV Joost: penningmeesterovjoost@gmail.com

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder