Peuterschool Partou voor 2,5 tot 4 jarigen

 
Sinds schooljaar 2017-2018  heeft de peuterschool van Partou onderdak in het gebouw van de Joost van den Vondelschool. 

Op deze peuterschool zijn activiteiten gebaseerd op het educatieve programma ‘Puk & Ko’. In de grote kring van alle kinderen komt het weekthema aan bod. Een medewerker herhaalt met een klein groepje kinderen het thema nog eens of ze bereidt de kinderen voor op een activiteit met de grote groep. Daarna gaat de grote groep knutselen, spelletjes doen, luisteren naar voorlezen, praten, zingen en bewegen op muziek: allemaal activiteiten die aansluiten bij het thema van de week.

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)
Voorschoolse educatie vindt plaats in de periode tot de basisschool en is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud. Vroegschoolse educatie vindt plaats in de eerste jaren van de basisschool, meestal tot en met groep 2, en is gericht op kinderen van 4 tot 6 jaar oud. Om zoveel mogelijk effect te behalen met VVE wordt een doorgaande leerlijn van de voorschoolse naar de vroegschoolse periode nagestreefd. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE bestaat uit een aantal educatieve programma’s, met de subsidieverstrekker (meestal de gemeente) wordt afgesproken voor welk VVE-programma wordt gekozen. 

Puk & Ko 
Puk & Ko is onderdeel van het programma Ko-totaal en richt zich op de ontwikkeling van het kind, waarbij spel centraal staat. Door de combinatie van spelen en leren worden de peuters gestimuleerd in hun taal- en denkontwikkeling en ook in de ontwikkeling van hun creativiteit en persoonlijkheid. Puk & Ko is bestemd voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Er is bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal thema’s (bijvoorbeeld water, herfst, huis, Sinterklaas). Wij gebruiken projectboeken waarin rond deze thema’s ideeën, spelletjes en liedjes voor peuters staan. 

Zoekt u informatie over aanmelding? Kijk dan bij Partou op de website.

 

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder