Tussenschoolse Opvang (TSO)

De school werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag gezamenlijk overblijven (eten en buiten spelen). Hiervoor is gekozen omdat in de loop van de jaren steeds meer kinderen de hele dag op school bleven. Daarbij is gebleken dat dit de rust op school ten goede komt, zoals ook in de schoolgids beschreven staat.

Om het overblijven goed te laten verlopen zijn er vanuit de OV Joost geschoolde overblijfkrachten aanwezig. De kinderen mogen tussen de middag alleen de school verlaten na schriftelijke toestemming van de ouders.
Het overblijven wordt georganiseerd door de coördinator TSO. TSO staat voor 'tussenschoolse opvang' en daarmee wordt de overblijftijd tussen de middag bedoeld. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage wordt er speelgoed gekocht voor tijdens het overblijven, worden de Verklaringen Omtrent Gedrag en de scholingen betaald. 
Tijdens het buiten spelen van de groepen 1 t/m 6 zijn iedere dag 3 overblijfkrachten op het schoolplein, samen met 2 groepsleerkrachten. De middagpauze van de groepen 7 en 8 wordt door de groepsleerkrachten zelf begeleid.
De OV Joost zorgt in overleg met school ervoor dat er genoeg overblijfkrachten zijn en dat er speelgoed is om tijdens het overblijven mee te spelen. 

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang biedt opvang voor schooltijd, na schooltijd en in schoolvakanties of tijdens studiedagen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en dient door de ouders zelf geregeld te worden. De buitenschoolse opvang is open in aansluiting op schooltijden en hele dagen in de schoolvakanties. Incidenteel extra opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

OBS Joost van den Vondel heeft met Partou Kinderopvang, Ska Kinderopvang BSO de Boshut, BZZZonder Miereveld, kindercentrum Panta Rhei, Ben Belle , BSO sport en de nieuwste BSO Vrijland een samenwerkingsverband voor buitenschoolse opvang.
Partou Kinderopvang is gehuisvest in de Vondelschool en heeft extra aandacht voor Kunst & Cultuur naast de gebruikelijke activiteiten, zoals workshops door professionals en een kast met verkleedmaterialen, muziekinstrumenten en gereedschappen.
Vanaf 1 november 2021 maakt BSO Vrijland ook gebruik van onze locatie (bij erg slecht weer, anders elders buiten).

Voor meer informatie over deze organisaties kunt u onder andere terecht op de websites www.partou.nlwww.ska.nl/locaties/de-boshut (rondleiding de Boshut),  www.kcpantarhei.nl ,www.bsosport.nl en www.vrijlandamersfoort.nl

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder