Schoolbeleidsplan

Een schoolbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van een school. Elk schooljaar evalueren we zorgvuldig het afgelopen schooljaar. Eenmaal per vier jaar evalueren we het schoolbeleidsplan en maken we een nieuw vier jaren schoolbeleidsplan. Intern zijn er diverse sessies geweest om het nieuwe schoolplan 2023-2027 handen en voeten te geven. 
Het bestuur heeft met het team in een 'Open je wereld' bijeenkomst het strategisch beleidsplan van Meerkring gedeeld. Vanuit hier is er op een studiedag verder nagedacht over de invulling van het nieuwe 4 jarige strategische beleidsplan van onze school. Tijdens de studiedagen van juni 2023 gaan we hier mee verder. In oktober 2023 hopen wij een goedgekeurd exemplaar te kunnen voorleggen aan onze MR. 

Binnen het team geven we aandacht aan de koers van de school. Dit doen we tijdens beleidscafés, de studiedagen en onze PLG's (professionele leergemeenschappen). Daarnaast geven we in kleine werkgroepjes gezamenlijk handen en voeten aan de specifieke onderdelen. Met de MR houden we een klankbordsessie houden rondom het vierjaren schoolbeleidsplan. Tijdens de ouderavond laten we vanuit de werkgroep Samen Optrekken de ouders meedenken.

Wilt u het vorige schoolbeleidsplan nog inzien? Het 'Schoolbeleidsplan 2019-2023' heeft instemming van MR gekregen en toestemming van het Meerkring-bestuur. Via deze link kunt u het Schoolbeleidsplan lezen, dat nu nog een paar maanden geldt.

De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder