Oudervereniging Joost (OV Joost)

De oudervereniging OV Joost is nauw verbonden aan de OBS Joost van den Vondel. De ouders van de leerlingen van OBS Joost van den Vondel zijn lid van de vereniging. De OV Joost heeft dan ook als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te ondersteunen zowel bij onderwijskundige als niet-onderwijskundige activiteiten. En zo het schoolplezier van de kinderen te vergroten. 

Als activiteiten van OV Joost kun je denken aan het Sinterklaasfeest, het versieren van de school in de sfeer van de seizoenen of de organisatie van de jaarlijkse Kerstafette. Ook draagt de OV Joost bij aan een goedgevulde bibliotheek, worden er onderhoudsklussen gedaan in school, wordt het schoolplein en de schooltuin samen met de leerkrachten bijgehouden en worden er jaarlijks verschillende sporttoernooien gehouden. Voor deze activiteiten is de inzet van ouders noodzakelijk, maar vooral goed voor de band tussen de school en de ouders.

OV Joost int per kind de vrijwillige ouderbijdrage van 85 euro aan lidmaatschap per jaar. Dit bedrag geldt voor allerhande zaken, zoals de bovenstaande activiteiten. Daarnaast krijgen overblijfkrachten voor hun vrijwilligerswerk een kleine vergoeding die uit de contributie betaald wordt. Ook de wettelijk verplichte Verklaring Omtrent Gedrag en de scholing van de overblijfkrachten wordt door OV Joost betaald. 

Wil je ook helpen? Stuur een mail naar ovjoost@gmail.com


De Vondel, voor ouders
die op zoek zijn naar een
passende school voor hun kind(eren)!

Contact

Joost van den Vondelschool
Huijgenslaan 41
3818 WB Amersfoort

Parkeren:
Rondom de school geldt een vergunningszone. Alleen medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. Als bezoeker parkeert u iets verderop, op d
e Kapelweg, Van Marnixlaan of Jacob Catslaan, hier is het vrij parkeren.

Telefoon:
033 461 79 97
E-mail: info.vondel@meerkring.nl

Contact

Volg ons

 

Stichting

Joost van den Vondelschool is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl

Lees verder